Author: Lucian Gruia

Târgul Imobiliar Bra?ov

Târgul Imobiliar din Bra?ov din 6-9 martie ne-a ar?tat, din nou, dou? lucruri: cât de interesat? este comunitatea de locuirea sustenabil?, dar ?i cât de important este s? fii sus?inut într-un demers ca EFdeN. Le mul?umim, pe aceast? cale tuturor partenerilor no?tri, presei ?i, în...

EFdeN în parcarea B?neasa Shopping City!

Casa viitorului face înc? un pas spre realitate. Prototipul EFdeN va fi construit ?i expus în parcarea B?neasa Shopping City în perioada 17 martie – 9 iunie 2014.Casa viitorului face înc? un pas spre realitate. Prototipul EFdeN va fi construit ?i expus în parcarea B?neasa...

Am împlinit un an!

În martie 2013 începeam timizi proiectul ce a avea sã ne schimbe complet anumite concep?ii ?i stilul de via?ã. Am debutat ca Team Bucharest pentru ca în timp sã ne gãsim identitatea, sã ne dezvoltãm anumite valori ?i sã devenim EFdeN. În martie 2013 începeam...

Împreuna la primii pasi ai Plotareonline.ro

Mar?i, 25 februarie 2014, la ora 18:00 EFdeN va fi al?turi de partenerii no?tri de la Plotareonline.ro, magazinul online de printare dedicat arhitec?ilor, constructorilor, inginerilor ?i nu numai, care asigur? printul materialelor de promovovare ale EFdeN....

Schneider Electric sus?ine EFdeN!

Partenerul de tradi?ie al Solar Decathlon Europe, Schneider Electric, se al?tur? ini?iativei EFdeN. Despre implicarea în proiectul nostru, ne-a asigurat c? ”din acest moment suntem, suntem o echip? împreun?!”...

Ne juc?m ?i înv???m

Între 15 ?i 16 februarie, EFdeN a fost prezent la deschiderea Or??elului Cunoa?terii, primul muzeu interactiv dedicat ?tiin?elor, muzeu ce le arat? ?i îi înva?? pe cei mici, dar ?i pe adul?i deopotriv? tainele fizicii ?i a altor domenii conexe. ...

EFdeN la Future communities

  De la solu?ii software ?i echipamente sofisticate, la noi modele de func?ionare a comunit??ilor urbane, inova?iile expuse la Future Communities au demonstrat c? scenariile filmelor precum Star Trek ?i Star Wars sunt mult mai aproape decât credeam. Expozi?ia „Future Communities”, desf??urat? în cadrul deja familiar al...

EFdeN – România ca echip?

De Ziua Na?ional?, aten?ia public? zboar? mereu c?tre valorile României, despre care cu to?ii am fost înv??a?i, la ?oal? sau de cei vârstnici, c?tre faptele glorioase ale înainta?ilor care ?i-au croit drum prin veacurile potrivnice. Ne amintim de oamenii mari ai poporului ?i, slav? Domnului,...

EFdeN la Versailles

Timp de 3 zile consecutive, între 6 ?i 8 noiembrie 2013, 10 membri ai echipei EFdeN au participat la cel de-al doilea workshop organizat de Solar Decathlon Europe, ce a avut ca scop principal dezbaterea problemelor de ordin tehnic înainte de începerea celui de-al doilea...

La Cité du Soleil®, situl competi?iei SDE2014

Cea de-a treia editie a competi?iei Solar Decathlon Europe va fi g?zduit? de ora?ul Versailles din Fran?a, recunoscut? ca re?edin?? a excentricului rege “Ludovic XIV”, supranumit “Regele Soarelui”, chiar pe domeniul Palatului Versailles, într-un decor natural boem aflat la 17km sud-vest de Paris. Situl, numit La Cité...