Schneider Electric sus?ine EFdeN!

Partenerul de tradi?ie al Solar Decathlon Europe, Schneider Electric, se al?tur? ini?iativei EFdeN. Despre implicarea în proiectul nostru, ne-a asigurat c? ”din acest moment suntem, suntem o echip? împreun?!”...

Ne juc?m ?i înv???m

Între 15 ?i 16 februarie, EFdeN a fost prezent la deschiderea Or??elului Cunoa?terii, primul muzeu interactiv dedicat ?tiin?elor, muzeu ce le arat? ?i îi înva?? pe cei mici, dar ?i pe adul?i deopotriv? tainele fizicii ?i a altor domenii conexe. ...

EFdeN la Future communities

  De la solu?ii software ?i echipamente sofisticate, la noi modele de func?ionare a comunit??ilor urbane, inova?iile expuse la Future Communities au demonstrat c? scenariile filmelor precum Star Trek ?i Star Wars sunt mult mai aproape decât credeam. Expozi?ia „Future Communities”, desf??urat? în cadrul deja familiar al...

EFdeN – România ca echip?

De Ziua Na?ional?, aten?ia public? zboar? mereu c?tre valorile României, despre care cu to?ii am fost înv??a?i, la ?oal? sau de cei vârstnici, c?tre faptele glorioase ale înainta?ilor care ?i-au croit drum prin veacurile potrivnice. Ne amintim de oamenii mari ai poporului ?i, slav? Domnului,...

EFdeN la Versailles

Timp de 3 zile consecutive, între 6 ?i 8 noiembrie 2013, 10 membri ai echipei EFdeN au participat la cel de-al doilea workshop organizat de Solar Decathlon Europe, ce a avut ca scop principal dezbaterea problemelor de ordin tehnic înainte de începerea celui de-al doilea...

La Cité du Soleil®, situl competi?iei SDE2014

Cea de-a treia editie a competi?iei Solar Decathlon Europe va fi g?zduit? de ora?ul Versailles din Fran?a, recunoscut? ca re?edin?? a excentricului rege “Ludovic XIV”, supranumit “Regele Soarelui”, chiar pe domeniul Palatului Versailles, într-un decor natural boem aflat la 17km sud-vest de Paris. Situl, numit La Cité...

Eveniment lansare

Eveniment lansare Joi,  3 octombrie 2013, la Biblioteca Na?ional? a României, EFdeN  a ridicat cortina! Cu planul casei gata într-o form? „aproape final?”, am invitat sus?in?tori, reprezentan?i ai mediului academic, poten?iali sponsori ?i pres? la lansarea oficial?;  un moment important pentru noi, a?teptat cu emo?ie ?i...

qode interactive strata

Inteligent Transitions In UX Design

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...

Portugal 2013 road-trip gallery

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...

Josh Woodward – Already There

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...