Assembly Phase – Start!

EFdeN a ajuns la Versailles. Entuziasma?i ?i cu dorin?? de afirmare am început s? reasambl?m prototipul. Aici v? povestim impresiile noastre din primele 3 zile de la Solar Decathlon Europe....

Concrete house – Launch Party

Suntem al?turi de partenerii no?tri de la Atelierul de Proiectare la deschiderea Concrete House. Pentru c? acesta este viitorul spa?iu al dezbaterilor de interes din domeniul arhitecturii ?i al construc?iilor. ...

De la cele mai bune la cei mai buni

Trei dintre cele mai influente femei din România, conform Top 50 Forbes, sunt printre acei oameni extraordinari care s-au implicat în sus?inerea EFdeN. Ne bucur?m s? avem încrederea ?i aprecierea Schneider Electric, BASF ?i Medlife!...

Festival de produse Saint-Gobain în EFdeN

Despre Saint-Gobain nu avem decât cuvinte de laud?. Un sponsor care ne-a fost al?turi înc? de la primii pa?i, care s-a implicat activ în inova?ia EFdeN ?i de la care am avut multe de înv??at. ...

Deschiderea oficial? a ?antierului

Am deschis oficial ?antierul din B?neasa Shopping City. Ne-am bucurat de acest moment împreun? cu to?i cei care ne-au fost al?turi pân? acum: colaboratori, parteneri media, autorit??i ?i prispeni. Suntem aici datorit? vou? ?i v? mul?umim pentru asta!...

20 echipe – 16 ??ri – LIVE!

EFdeN particip? la Speed Peer Review Bootcamp, un prim webminar organizat de Solar Decathlon Europe. Ce înseamn? asta? Fiecare echip?, din toate cele 16 ??ri, î?i prezint? proiectul în exact 5 minute...