Evenimente

Festival de produse Saint-Gobain în EFdeN

Despre Saint-Gobain nu avem decât cuvinte de laud?. Un sponsor care ne-a fost al?turi înc? de la primii pa?i, care s-a implicat activ în inova?ia EFdeN ?i de la care am avut multe de înv??at. ...

Deschiderea oficial? a ?antierului

Am deschis oficial ?antierul din B?neasa Shopping City. Ne-am bucurat de acest moment împreun? cu to?i cei care ne-au fost al?turi pân? acum: colaboratori, parteneri media, autorit??i ?i prispeni. Suntem aici datorit? vou? ?i v? mul?umim pentru asta!...

20 echipe – 16 ??ri – LIVE!

EFdeN particip? la Speed Peer Review Bootcamp, un prim webminar organizat de Solar Decathlon Europe. Ce înseamn? asta? Fiecare echip?, din toate cele 16 ??ri, î?i prezint? proiectul în exact 5 minute...

Predarea #4 – un succes!

Pe 3 martie am trimis la Versailles a patra predare, din cele ?apte pred?ri intermediare. O predare în care am prezentat prototipul EFdeN în cele mai mici detalii ?i pentru care echipa a muncit mai bine de trei luni. Afl? ce am introdus în manualul...

Conceptul urban EFdeN

În perioada 13-15 martie 2014, EFdeN va fi prezent? la cea de-a XIV-a edi?ie a Conferin?ei Na?ionale Urban Concept - dezvoltare urban? modern? în România, la Sinaia, pentru a demonstra cum natura poate genera comunit??i sustenabile. V? a?tept?m la stand!În perioada 13-15 martie 2014, EFdeN...

Târgul Imobiliar Bra?ov

Târgul Imobiliar din Bra?ov din 6-9 martie ne-a ar?tat, din nou, dou? lucruri: cât de interesat? este comunitatea de locuirea sustenabil?, dar ?i cât de important este s? fii sus?inut într-un demers ca EFdeN. Le mul?umim, pe aceast? cale tuturor partenerilor no?tri, presei ?i, în...

EFdeN în parcarea B?neasa Shopping City!

Casa viitorului face înc? un pas spre realitate. Prototipul EFdeN va fi construit ?i expus în parcarea B?neasa Shopping City în perioada 17 martie – 9 iunie 2014.Casa viitorului face înc? un pas spre realitate. Prototipul EFdeN va fi construit ?i expus în parcarea B?neasa...

Am împlinit un an!

În martie 2013 începeam timizi proiectul ce a avea sã ne schimbe complet anumite concep?ii ?i stilul de via?ã. Am debutat ca Team Bucharest pentru ca în timp sã ne gãsim identitatea, sã ne dezvoltãm anumite valori ?i sã devenim EFdeN. În martie 2013 începeam...