energiaTa

EnergiaTa își propune să sprijine demersul producerii și injectării de energie electrică din surse regenerabile a micilor producători din România. Obiectivul principal al programului îl reprezintă reducerea duratei și numărului aprobărilor necesare prin colaborarea cu entitățile specializate din acest domeniu de activitate.
Totodată, un alt obiectiv este de a augmenta încrederea românilor cu privire la importanța dezvoltării continue de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu ambiția de a crește eficiența energetică. De aceea, este necesară explicarea și conștientizarea avantajelor injectării energiei electrice în sistemul energetic național, cât și pasii de parcurs pentru a atinge acest scop. Pe de altă parte, se va încerca schimbarea legislativă în favoarea producției și utilizării de echipamente eficiente energetic.

Campania Națională

  • Am parcurs peste 4000 de kilometri și am discutat cu peste 400 de oameni din 7 orașe din toate regiunile țării: Cluj, Iași, Brăila, Brașov, Timișoara, Craiova, București.
  • Am prezentat în cadrul a peste 20 de conferințe de specialitate inițiativa
  • Am mărit echipa pentru a acoperi și partea de legislație, simulări, analize, prognoze și transport de energie
  • Am dezvoltat o prezentare și suntem pe punctul de finalizare a site-ului și a identității vizuale

Schimbări în legislație

  • Am purtat zeci de discuții și întâlniri cu Ministerul Energiei prin participarea la grupurile consultative
  • Am trimis raport ce a fost inclus în Strategia Energetică Națională coordonată de dl. Radu Dudău.
  • Am reușit îndeplinirea primului obiectiv și anume introducerea termenului de prosumator în Strategia Energetică Națională

Avantaje

  • Tranziţie mai rapidă către construirea unei ţări ce se bazează într-o proporţie mai mare pe energii regenerabile
  • Cu cât se produce mai multă energie electrică, preţul va scădea, iar consumul de energie va fi mai ridicat ceea ce va conduce la investiţii în reţele electrice cât mai performante si inteligente
  • Creşterea încrederii oamenilor în surse regenerabile conduce la obţinerea unei pante pozitive in privinţa investiţiilor în sisteme bazate pe energii regenerabile