Programe de cercetare EFdeN 4C

În 2015 a luat naştere EFdeN 4C, Centrul de Cercetare  a Condiţiilor de Confort, primul de acest fel din România. Ne propunem ca prin metode ştiinţifice să contribuim la un mediu ambiant mai sănătos, cu consum minim de energie şi urmând principii de sustenabilitate.

 

Concret, măsurăm şi evaluăm parametrii de confort ai casei pentru a modela matematic comportarea şi eficienţa soluţiilor inovative precum folosirea materialelor cu schimbare da fază, a faţadei ventilate, a masivităţii termice, dar şi a echipamentelor de instalaţii, pentru a optimiza aceste soluţii după măsurători exacte. În plus, ne propunem să testăm eficienţa soluţiilor structurale şi arhitecturale, urmărind interacţiunea lor cu sistemele active şi contribuţia acestora la atingerea confortului ocupanţilor clădirii.

 

Ne dorim ca EFdeN 4C să fie o platforma pentru  tineri studenţi, masteranzi sau doctoranzi care să-şi pună în aplicare ideile de cercetare, iar rezultatele să fie puse la dispoziţia publicului şi să poată fi  folosite la îmbunătăţirea parametrilor de confort interior în România.

Activităţi desfăşurate:

 

 • Măsurarea termperaturii, a umidităţii relative şi a concentraţiei de CO2  în puncte cheie din casa
 • Evaluarea experimentală a permeabilităţii anvelopei, de tip “Blower door test”, modelarea impactului etanşeităţii pentru eficienţă energetică
 • Măsurarea nivelului de presiune acustică, dat de funcţionarea echipamentelor tehnice în diferite scenarii de funcţionare, dar şi de zgomotul exterior. Compararea eficienţei diferitelor soluţii de izolare fonică
 • Măsuratori termografice pentru identificarea pierderilor de căldură prin anvelopa clădirii şi a punţilor termice
 • Simularea cu soluţii software avansate a comportării şi interacţiunii soluţiilor pasive folosite în casa EFdeN, verificarea eficienţei lor
 • Optimizarea casei în funcţie de rezultatele obţinute
 • Folosirea rezultatelor cercetării la redactarea de materiale informative pentru îmbunătăţirea confortului ambiant şi distribuirea lor publicului larg

Oportunităţi:

 

 • Pentru companii producătoare de materiale şi echipamente de construcţii, primesc o  garanţie a eficienţei produselor lor într-o situaţie reală de funcţionare, în urma unor măsurători ştiinţifice
 • Includerea în portofoliul CSR a investiţiilor în domeniul cercetării, inovării si dezvoltării
 • Asocierea cu o echipă de tineri profesionişti care vor să îmbunătăţească condiţiile de locuire în România, folosindu-se de date experimentale solide
 • Investiţiile în cercetare fundamentează imaginea de leader în inovaţie, pentru companii care îşi doresc o astfel de imagine
 • Contribuţia la crearea unei baze de date accesibile publicului cu soluţii verificate de îmbunătăţire a confortului interior
 • Prezentarea colaboratorilor în materialele informative elaborate