Regulament Oficial “EFdeN te #incarcasolar la Untold!”

Regulament Oficial “EFdeN te #incarcasolar la Untold!”

Regulament Oficial
EFdeN te #incarcasolar la Untold!

1.Organizator

Organizatorul concursului “EFdeN te #incarcasolar la Untold!” este Asociaţia Solar Decatlon Bucureşti, Bvd. Lacul Tei nr. 116 , (denumită în continuare “Organizator”).
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a EFdeN, www.facebook.com/EFdeN.org,  unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul de concurs.
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de Facebook a EFdeN. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe pagina oficială de Facebook a EFdeN, www.facebook.com/EFdeN.org
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe pagina de Facebook mai sus amintită.

2. Locul de desfăşurare şi durata Concursului
Concursul se desfăşoară în intervalul 1.08.2017, ora 13:00:00 – 2.08.2017, ora 20:00:00, pe pagina oficială de Facebook a EFdeN (www.facebook.com/EFdeN.org).
Postările publicate dupa ora de incheiere a concursului nu se vor lua in considerare pentru desemnarea câştigătorului.

3. Dreptul de participare
La acest concurs pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii concursului, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România si care sunt posesorii unui cont personal de Facebook, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de corespondenta, numar de telefon).
La acest Concurs nu pot participa angajații Asociaţiei Solar Decatlon Bucureşti, rudele de gradul I ale acestora, precum și nici soții/soțiile acestora precum nici voluntarii din cadrul Asociaţiei Solar Decatlon Bucureşti. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.
Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul Concursului. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

4. Mecanismul concursului și extragerea

4.1. Înscrierea la concurs
Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
a. Să posteze public un comentariu respectând întrebarea cocursului la postarea de anunţare a concursului pe pagina EFdeN.
b. Să dea like postării şi să distribuie public postarea de anunţare a concursului pe pagina proprie, folosind hashtagurile #incarcasolar, #Kauflandsprijina #EFdeN şi #Untold.
c. Să dea like paginii de Facebook EFdeN.

4.2. Validarea înscrierii
Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:
a. A postat public un comentariu respectând întrebarea cocursului la postarea de anunţare a concursului pe pagina EFdeN.
b. A dat like postării şi a distribuit public postarea de anunţare a concursului pe pagina proprie, folosind hashtagurile #incarcasolar, #Kauflandsprijina #EFdeN şi #Untold.
c. A dat like paginii de Facebook EFdeN.

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorului doar înscrierile înregistrate în perioada specificată în art. 2.
Participanţii pot publica maximum un comentariu pe parcursul concursului, astfel ca se va lua in considerare numai un comentariu pentru fiecare participant si anume primul comentariu pentru fiecare user de Facebook care indeplineste conditiile de la punctul 4.1. Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat.

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul comentariului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu oferi premii participanţilor care prin comentariul lor nu răspund întrebării de concurs, nu respecta conditiile concursului sau în cazul în care comentariul are un conţinut ofensator, conţine injurii, discriminări, limbaj licenţios etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
Regulamentul concursului si comentariile participantilor raman vizibile pentru toti vizitatorii paginii de Facebook a EFden. Participantii au posibilitatea de a-si sterge postarea din cadrul concursului, cu mentiunea ca, in cazul in care stergerea postarii are loc inainte de stabilirea castigatorului, nu vor participa la acest concurs.

4.3. Extragerea câștigătorului
Datele participanţilor vor fi încărcate într-o aplicaţie de tragere la sorţi electronică, iar extragerea va avea loc pe 2.08.2017, dupa ora 20:00, ora de incheiere a concursului.
Va fi extras un singur câştigător.

Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul acestui concurs. Un participant unic, definit de acelaşi nume de utilizator Facebook (nume, prenume, număr de telefon şi adresă de corespondenţă) poate câştiga în cadrul prezentului concurs un singur premiu.

5. Premiile concursului

În cadrul acestui concurs se acordă premiul dupa cum urmeaza:
1 invitaţie dublă la festivalul Untold ediţia 2017.

6. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorului. Acordarea premiilor
6.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorului
După desemnarea câştigătorului conform celor menţionate in prezentul regulament, EFdeN va publica numele castigatorului cel tarziu la data de 3 august 2017 printr-un comentariu sub postarea de concurs, pe pagina de Facebook a EFdeN.
După publicarea câştigătorului, câştigătorul va transmite printr-un mesaj privat pe Facebook către EFdeN datele personale: nume, prenume, localitatea de corespondenţă, număr de telefon pentru validarea premiului si pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiului.
În cazul în care participantul câștigător nu ofertă datele complete (nume, prenume, localitatea de corespondenta, număr contact) pana cel tarziu in data de 04 august 2017 sau refuză din motive personale premiul, se consideră că participantul nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul. In aceste situatii se va apela la rezerve, in ordinea extragerii acestora.

7. Revendicarea premiului

Câştigătorul va intra in posesia premiului prin curierat, aceasta fiindu-i livrat la adresa de corespondenţă.
Câştigătorul nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri si nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiului.
Premiul nu este transmisibil şi pot fi folosite doar de câştigător şi însotitorul ales.

8. Răspunderea Organizatorului
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la Concurs sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite.
Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.
Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.
Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

9. Întreruperea sau Încetarea Concursului
Organizatorul poate intrerupe desfasurarea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acestuia, in urmatoarele situatii:
– au aparut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea concursului, nu s-a putut realiza o zi de concurs sau pagina de Facebook a EFdeN nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.
– intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului.
Intreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a concursului va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru concurs.
10. Regulamentul concursului
Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.
Regulamentul oficial al concursului “EFdeN te #incarcasolar la Untold!”
este disponibil în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a EFdeN (www.facebook.com/EFdeN.org). Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfăşurare a acestuia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe pagina oficială de Facebook a EFdeN.
Prezentul concurs nu este organizat, sponsorizat, initiat, administrat de Facebook.

No Comments

Leave a Comment