Regulament Oficial Tombolă #incarcasolar

Regulament Oficial Tombolă #incarcasolar

Regulament Oficial
Tombolă #incarcasolar

1.Organizator
Organizatorul tombolei #incarcasolar este Asociaţia Solar Decatlon Bucureşti, Bvd. Lacul Tei nr. 116 , (denumită în continuare “Organizator”).
Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a EFdeN, www.facebook.com/EFdeN.org, unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Tombolei, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți.

2. Locul de desfăşurare şi durata Tombolei
Tombola se desfăşoară în intervalul 5.08.2017, ora 23:00:00 – 6.08.2017, ora 21:00:00, pe pagina oficială de Facebook a EFdeN (www.facebook.com/EFdeN.org).
Postările publicate dupa ora de incheiere a tombolei nu se vor lua in considerare pentru desemnarea câştigătorului.

Participarea la tombolă este condiționtă de prezența participanților la copacul fotovoltaic Sun e-Tree, din cadrul Untold.

3. Dreptul de participare
La acestă tombolă pot participa numai persoane fizice majore, posesorii unui cont personal de Facebook, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare a acestuia.

La acestă tombolă nu pot participa angajații Asociaţiei Solar Decatlon Bucureşti, rudele de gradul I ale acestora, nici soții/soțiile acestora precum și nici voluntarii din cadrul Asociaţiei Solar Decatlon Bucureşti.

 1. Mecanismul tombolei și extragerea

4.1. Înscrierea la tombolă

Pentru a se înscrie la tombolă, participanții trebuie să întrunească condițiile:

 1. Cel puțin una din următoarele condiții:
  1. Să ia parte la o fotografie realizată de către reprezentanții EFdeN prezenți la copacul fotovoltaic Sun e-Tree, din cadrul Untold și să se eticheteze în fotografia care va fi distribuită de către EFdeN pe pagina oficială de Facebook EFdeN.
  2.  Să realizeze un selfie cu copacul fotovoltaic Sun e-Tree, din cadrul Untold pe care să il distribuie public pe pagina proprie, folosind hastagul #incarcasolar
 2. Sa fie prezenți în timpul extragerii la copacul fotovoltaic Sun e-Tree, din cadrul Untold, Duminică, 6 august, începând cu ora 21.

Organizatorul are libertatea de a alege momentele în care reprezentatii EFdeN prezenti la copacul fotovoltaic Sun e-Tree, din cadrul Untold vor realiza selfie-ul, asigurându-se că anunță în prealabil persoanele prezente la copac de realizarea acestuia.

4.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la tombola, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:

 1. Este prezent la copacul fotovoltaic Sun e-Tree, din cadrul Untold, Duminică, 6 august, începând cu ora 21, unde va avea loc extragerea.
 2. A îndeplinit una dintre condițiile:
  1. A luat parte la o fotografie realizat de către reprezentanții EFdeN prezenți la copacul fotovoltaic Sun e-Tree, din cadrul Untold și s-a etichetat în fotografia distribuită de către EFdeN pe pagina oficială de Facebook EFdeN.
  2. A realizat un selfie propriu cu copacul fotovoltaic Sun e-Tree, din cadrul Untold pe care l-a distribuit public pe pagina proprie, folosind hastagul #incarcasolar

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorului doar înscrierile înregistrate în perioada specificată în art. 2.

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul imaginilor publicate de ei pe.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

Numele participanţilor vor fi încărcate într-o aplicaţie de tragere la sorţi electronică, odată ce este realizată validarea înscrieriii, iar extragerea va avea loc pe 6.08.2017, dupa ora 21:00, ora de incheiere a tombolei.
Va fi extras un singur câştigător unic al tombolei, definit de numele de utilizator Facebook.

5. Premiul tombolei
În cadrul acestei tombole se acordă premiul dupa cum urmeaza:
1 Smart Bracelet

6. Anunţarea câştigătorului.
Câștigătorul este anunțat în cadrul tragerii la sorți care se va desfășura la copacul fotovoltaic Sun e-Tree, din cadrul Untold.
EFdeN va anunța, de asemenea,câștigătorul și pe pagina sa oficială de Facebook.

7. Acordarea premiului
Premiul se înmânează pe loc, în urma tragerii la sorți și re-validării înscrierii.

8. Răspunderea Organizatorului
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la tombolă sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial.
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.
Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea premiului.
Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

9. Întreruperea sau încetarea tombolei
Organizatorul poate intrerupe desfasurarea tombolei, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acestuia, in situația in care au aparut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea tombolei sau pagina de Facebook a EFdeN nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.
Intreruperea derulării tomboeli poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a tombolei va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru tombolă.

10. Regulamentul tombolei
Prin participarea la această tombolă, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.
Regulamentul oficial al tombolei este disponibil în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a EFdeN (www.facebook.com/EFdeN.org).
Orice modificare a regulilor de participare la tombola, a modului de desfăşurare a acestuia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe pagina oficială de Facebook a EFdeN.
Prezenta tombola nu este organizat, sponsorizat, initiat, administrat de Facebook.

No Comments

Leave a Comment