Am împlinit un an!

Ini?ial, scopul nostru a fost de a proiecta ?i construi un prototip de cas? solar?, care sã utilizeze numai energia solar? ca surs? de alimentare, sã fie auto-suficientã, confortabilã, accesibilã ?i, nu în ultimul rând, un exemplu de arhitectur? inovatoare. Lucrurile au evoluat, am studiat natura ?i am integrat-o în proiectul nostru, prin intermediul serei multifunc?ionale, fiecare dintre aceste elemente sus?inând stil de via?ã sustenabil pe care îl promov?m.

Am început 8, am devenit 35 acum un an, iar acum suntem mai mult de 70 de studen?i – ingineri, arhitec?i, comunicatori, care construiesc o cas? solar? sustenabil? ?i eficient? energetic. Aceast? competi?ie ne-a oferit prilejul perfect de a ne împ?rt??i cuno?tin?e, de a le transforma în realitate ?i ne-am dovedit c? un stil de via?? sustenabil este o alternativ? viabil? ?i în România.

Ne-am cunoscut mai bine ?i am devenit mai uni?i când am fost împreun? la Bac?u ?i am v?zut cu ochii no?tri ce a însemnat fenomenul Prispa…

1

Am fost actori în propria noastr? filmare, aici dovedindu-se abilit??ile noastre artistice în ciuda ploii care ne-a prins fix la jum?tatea film?rii…

2

La Street Delivery, unde am avut propriul stand personalizat ?i am invitat oamenii sã “revinã cu picioarele pe pãmânt”, ne-am distrat plantând flori ?i d?ruind floricele trec?torilor…

3

Am organizat împreun? un workshop de o s?pt?mân? la Slãnic Moldova unde echipa a devenit mai puternicã ?i clar mult mai organizat? dup? ce a trecut fiecare pe la buc?t?rie pentru a g?ti trei mese pe zi pentru 45 de oameni.

4

În octombrie 2013 am lansat oficial EFdeN în prezen?a reprezentan?ilor din mediul academic, poten?iali sponsori ?i pres?. Asta dup? o s?pt?mân? de preg?tiri temeinice a discursurilor ?i prezent?rilor, de ?edin?e prelungite pentru finalizarea planurilor ?i preg?tirea unui catering de excep?ie preg?tit…tot de noi!

5

De Ziua Na?ionalã am urat tuturor românilor “La mul?i ani” de sub culorile tricolorului, culori pe care le vom purta cu bucurie ?i la Versailles. Cu siguran?? ne-am f?cut remarca?i, ne-am sim?it bine, dar, cel mai important, ne-am sim?it mândri s? fim români.

6

Crãciunul ne-a prins tot împreunã ?i am învã?at copiii cum sã facã decora?iuni sustenabile, în timp ce-l a?teptam pe Mo? Crãciun. Anul 2014 ne-a adus for?e proaspete de muncã ?i am ajuns împreunã în momentul sãrbãtoririi unui an de SDE.

7

Experien?a acumulatã în tot acest timp este dificilã de transpus în cuvinte, am muncit, ne-am distrat ?i am învã?at împreunã c? utilizarea eficient? a resurselor este cheia c?tre o dezvoltare sustenabil?, iar efortul unitar poate genera o schimbare globalã. Momentele trãite în cadrul Solar Decathlon Europe 2014 au fost unice, iar cei peste 80 gb de fotografii ne stau martori. Astãzi sãrbãtorim împlinirea a un an de EFdeN prin muncã, stabilind ultimele detalii pentru predarea a IV-a – un moment pe cât de emo?ionant, pe atât de presant.

Ne ur?m la mul?i ani de prietenie nou?, iar vou? v? transmitem calde mul?umiri pentru tot suportul, ar?tat din partea familiei EFdeN!

Ini?ial, scopul nostru a fost de a proiecta ?i construi un prototip de cas? solar?, care sã utilizeze numai energia solar? ca surs? de alimentare, sã fie auto-suficientã, confortabilã, accesibilã ?i, nu în ultimul rând, un exemplu de arhitectur? inovatoare. Lucrurile au evoluat, am studiat natura ?i am integrat-o în proiectul nostru, prin intermediul serei multifunc?ionale, fiecare dintre aceste elemente sus?inând stil de via?ã sustenabil pe care îl promov?m.

Am început 8, am devenit 35 acum un an, iar acum suntem mai mult de 70 de studen?i – ingineri, arhitec?i, comunicatori, care construiesc o cas? solar? sustenabil? ?i eficient? energetic. Aceast? competi?ie ne-a oferit prilejul perfect de a ne împ?rt??i cuno?tin?e, de a le transforma în realitate ?i ne-am dovedit c? un stil de via?? sustenabil este o alternativ? viabil? ?i în România.

Ne-am cunoscut mai bine ?i am devenit mai uni?i când am fost împreun? la Bac?u ?i am v?zut cu ochii no?tri ce a însemnat fenomenul Prispa…

1

Am fost actori în propria noastr? filmare, aici dovedindu-se abilit??ile noastre artistice în ciuda ploii care ne-a prins fix la jum?tatea film?rii…

2

La Street Delivery, unde am avut propriul stand personalizat ?i am invitat oamenii sã “revinã cu picioarele pe pãmânt”, ne-am distrat plantând flori ?i d?ruind floricele trec?torilor…

3

Am organizat împreun? un workshop de o s?pt?mân? la Slãnic Moldova unde echipa a devenit mai puternicã ?i clar mult mai organizat? dup? ce a trecut fiecare pe la buc?t?rie pentru a g?ti trei mese pe zi pentru 45 de oameni.

4

În octombrie 2013 am lansat oficial EFdeN în prezen?a reprezentan?ilor din mediul academic, poten?iali sponsori ?i pres?. Asta dup? o s?pt?mân? de preg?tiri temeinice a discursurilor ?i prezent?rilor, de ?edin?e prelungite pentru finalizarea planurilor ?i preg?tirea unui catering de excep?ie preg?tit…tot de noi!

5

De Ziua Na?ionalã am urat tuturor românilor “La mul?i ani” de sub culorile tricolorului, culori pe care le vom purta cu bucurie ?i la Versailles. Cu siguran?? ne-am f?cut remarca?i, ne-am sim?it bine, dar, cel mai important, ne-am sim?it mândri s? fim români.

6

Crãciunul ne-a prins tot împreunã ?i am învã?at copiii cum sã facã decora?iuni sustenabile, în timp ce-l a?teptam pe Mo? Crãciun. Anul 2014 ne-a adus for?e proaspete de muncã ?i am ajuns împreunã în momentul sãrbãtoririi unui an de SDE.

7

Experien?a acumulatã în tot acest timp este dificilã de transpus în cuvinte, am muncit, ne-am distrat ?i am învã?at împreunã c? utilizarea eficient? a resurselor este cheia c?tre o dezvoltare sustenabil?, iar efortul unitar poate genera o schimbare globalã. Momentele trãite în cadrul Solar Decathlon Europe 2014 au fost unice, iar cei peste 80 gb de fotografii ne stau martori. Astãzi sãrbãtorim împlinirea a un an de EFdeN prin muncã, stabilind ultimele detalii pentru predarea a IV-a – un moment pe cât de emo?ionant, pe atât de presant.

Ne ur?m la mul?i ani de prietenie nou?, iar vou? v? transmitem calde mul?umiri pentru tot suportul, ar?tat din partea familiei EFdeN!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ro_RO