Contractor

Colegii no?tri ingineri au fost prezen?i la Contractor, Expoconferin?a Antreprenorilor de Construc?ii, pentru a afla ultimele trenduri de pe pia?a de profil. Informa?iile au venit în întâmpinarea nevoii noastre de a ne familiariza cu aceast? pia?? în preg?tira industrializ?rii proiectului.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.