EFdeN recruteazã

EFdeN, reprezentanta României la Solar Decathlon Europe 2014, recruteazã!

De ce? De?i competi?ia interna?ionalã a trecut, proiectul nu este nici pe departe încheiat. Vom transforma prototipul de casã solarã într-un Centru ce Cercetare a Condi?iilor de Confort, care sã contribuie fundamental la crearea viitorilor speciali?ti în domeniul sustenabilitã?ii ?i al eficien?ei energetice. Prototipul EFdeN va fi reconstruit în incinta Facultã?ii de Inginerie a Instala?iilor, dar asta nu e tot: EFdeN urmãre?te îndeplinirea tuturor cerin?elor pentru certificarea Living Building Challenge (LBC) a prototipului. În felul acesta casa EFdeN va fi prima certificatã LBC din Europa certificat? LBC la cel mai înalt grad!

EFdeN este locul în care po?i aplica ce ai învã?at în facultate, unde afli mereu lucruri noi din varii domenii. Te dezvol?i personal, profesional, mergi la conferin?e, training-uri ?i cuno?ti speciali?ti din domeniu. Alãturã-te unei ini?iative unice în România ?i unei echipe formate din 70 de tineri pasiona?i de arhitecturã, inginerie, comunicare, design ?i rela?ii publice.

Iatã câteva dintre mãrturiile membrilor EFdeN:

Eleonora Voitinovici (Departament Arhitecturã): EFdeN este un proiect extrem de amplu, chiar dacã sunã banal sã construie?ti o casã P+1. A fost ?i rãmâne un proiect foarte ambi?ios, fiindcã ne-am dorit sã facem o casã eficientã, sustenabilã ?i cu o arhitecturã impecabilã. Întreaga experien?a de lucru în EFdeN m-a scos din zona de confort fiindcã a trebuit sã gãsim solu?ii tehnice adesea unicat pentru prototipul nostru ?i sã le implementam chiar noi, studen?i sau proaspãt absolven?i. Toate problemele întâmpinate ?i solu?iile gãsite împreunã ne-au învã?at cã e important nu doar sã munce?ti, ci sã munce?ti inteligent, sã te coordonezi cu colegii de echipã ?i sã respec?i termenele atribuite unor sarcini.

Ioana Prodan (Departament Management): Un vis început dintr-o poveste. O poveste care a pus România pe harta sustenabilitã?ii în lume. M-am dezvoltat în Solar Decathlon mai mult decât în facultate, am visat mai mult decât în copilãrie ?i am dus experin?a pânã la capãt, unde visul se îmbinã cu realitatea. O experien?ã pe care orice student ar trebui sã o trãiascã înainte de a-?i începe cariera profesionalã, un mediu care te va face sã iube?ti domeniile ?i cursurile ce nu ?i-au plãcut niciodatã.

Ionu? Mirescu (Departament Electrice): La început totul mi s-a pãrut ceva abstract, ceva super complicat ?i nu credeam cã pot face a?a ceva. Dar timpul a trecut, a început sã îmi placã tot mai mult ceea ce fãceam, ceea ce trebuia sã fac, sã facem, pânã când proiectul, echipa au devenit noua mea familie. Pentru mine Solar Decathlon, EFdeN înseamnã o aventurã, un basm frumos pe care nu îl voi uita niciodatã.

Irina Alexandru (Departament Comunicare): În EFdeN nu doar construie?ti o casã solarã revolu?ionarã, ci ?i o nouã mentalitate orientatã c?tre un bine colectiv. Aici am fost provocatã sã învã? zi de zi lucruri noi, fie din domeniul meu de activitate, fie din inginerie, arhitecturã sau pur ?i simplu cum sã comunici eficient ?i inteligent cu ceilal?i colegi ?i sã-?i duci sarcinile la capãt. Experien?a EFdeN este prea complexã pentru a fi descrisã în cuvinte, poate fi descoperitã doar prin curaj, dedicare ?i dorin?ã de schimbare.

A?tept?m CV-ul t?u ?i o scrisoare de inten?ie la hr@efden.org pân? pe 31 octombrie!
https://efden.org/vreau/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.