Ultimele zile în La Cite du Soleil!

Ast?zi a fost a doua zi de dezasamblare a prototipurilor prezente la Solar Decathlon Europe 2014. În mai pu?in de 4 zile La Cite du Soleil î?i va închide por?ile. În schimb, EFdeN r?mâne deschis pentru to?i curio?ii: pentru cei nerebd?tori, pentru cei interesa?i, pentru c?rcota?i ?i pentru critici, dar ?i pentru to?i cei care ne-au fost al?turi de la început ?i care înc? nu au pus piciorul în casa noastr?. Pe voi to?i, pân? vom termina de reasamblat prototipul în România, v? las?m s? v? plimba?i virtual la etajul EFdeN cu un simplu click here! Iar celor de la 360 Design le mul?umim pentru aceast? aplica?ie ingenioas?!

EFdeN & 360 Design

?tim sigur c? ve?i fi impresiona?i de acest tur virtual pentru c? deja l-am prezentat celor peste 10.000 de vizitatori care ne-au trecut pragul în satul solar din Versailles. Un num?r impresionant de oameni care r?mâneau impresiona?i dup? cele 15 minute de tur ghidat cu explica?ii. De ce am ales s? facem una dintre cele mai complexe prezent?ri din La Cite du Soleil? Pentru c? EFdeN a fost una dintre cele mai complexe case din concurs. Astfel, am fost aten?i s? d?m informa?ii despre contextul urbanistic al Bucure?tiului, am sintetizat experien?a echipei EFdeN, am explicat conceptul arhitectural ?i strategiile inovatoare din domeniul ingineriei, dar am avut ?i oportunitatea de a ar?ta etajul (chiar dac? regulile SDE nu permiteau accesul fizic la etaj în niciunul dintre prototipuri).

DSC_0292

Pentru acest ultim pas cei de la 360 Design au lucrat împreun? cu membrii Departamentului de Arhitectur? Interior ?i, astfel, am reu?it s? oferim o experien?? cât mai apropiat? de realitate vizitatorilor din Fran?a. Iar acum ?i tu te po?i bucura de aceea?i vizit? oriunde ai fi!

DSC_0320

DSC_0066

DSC_0277

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_US