Conceptul urban EFdeN

„Oameni ?i Companii”, editor al portalulului www.eurourbanism.ro ?i organizatorul conferin?ei de la Sinaia, faciliteaz? accesul la informa?ie ?i resurse în domeniul urbanistic, prin organizarea unui program na?ional de comunicare ?i informare în acest domeniu. Astfel, programul Urban Concept, ini?iat în anul 2005, creeaz? o platform? interactiv? de comunicare între speciali?tii implica?i în dezvoltarea urban? din ?ar?.

Tematica general? a evenimentului este Teritoriu, Ora?, Arhitectur? ?i Nout??i Legislative.

Edi?iile precedente ale Conferin?ei Na?ionale Urban Concept au reunit peste 170 de persoane: arhitec?i ?efi de ora?e, municipii ?i consilii jude?ene, pre?edin?i de comisii de urbanism, arhitec?i priva?i, pre?edin?i de asocia?ii profesionale ?i patronale din urbanism, construc?ii ?i dezvoltare urban?, reprezentan?i ai Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, reprezentan?i de companii implicate în dezvoltarea urban? modern? în ?ar?. Într-un astfel de ambient, anul acesta, EFdeN î?i propune s? prezinte planul de industrializare a prototipului de cas? solar?, care în aceast? dezvoltare devine un generator de comunit??i sustenabile, dar ?i o solu?ie la cre?terea densific?rii locuirii ?i a mobilit??ii.

Evenimentul este organizat cu suportul Asocia?iei Arhitec?ilor ?efi de Jude?e din România, a Biroului teritorial RUR Nord-Est ?i a Uniunii Arhitec?ilor din România- filiala Ia?i.

Pentru detalii suplimentare, organizatorii pot fi contacta?i la: Tel./ Fax 0232.240.628 ?i 0232.410.012 sau pe e-mail alina.duca@oamenisicompanii.ro, mobil 0730.223.923. Persoan? de contact: Alina DUCA – Coordonator Eveniment.

„Oameni ?i Companii”, editor al portalulului www.eurourbanism.ro ?i organizatorul conferin?ei de la Sinaia, faciliteaz? accesul la informa?ie ?i resurse în domeniul urbanistic, prin organizarea unui program na?ional de comunicare ?i informare în acest domeniu. Astfel, programul Urban Concept, ini?iat în anul 2005, creeaz? o platform? interactiv? de comunicare între speciali?tii implica?i în dezvoltarea urban? din ?ar?.

Tematica general? a evenimentului este Teritoriu, Ora?, Arhitectur? ?i Nout??i Legislative.

Edi?iile precedente ale Conferin?ei Na?ionale Urban Concept au reunit peste 170 de persoane: arhitec?i ?efi de ora?e, municipii ?i consilii jude?ene, pre?edin?i de comisii de urbanism, arhitec?i priva?i, pre?edin?i de asocia?ii profesionale ?i patronale din urbanism, construc?ii ?i dezvoltare urban?, reprezentan?i ai Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, reprezentan?i de companii implicate în dezvoltarea urban? modern? în ?ar?. Într-un astfel de ambient, anul acesta, EFdeN î?i propune s? prezinte planul de industrializare a prototipului de cas? solar?, care în aceast? dezvoltare devine un generator de comunit??i sustenabile, dar ?i o solu?ie la cre?terea densific?rii locuirii ?i a mobilit??ii.

Evenimentul este organizat cu suportul Asocia?iei Arhitec?ilor ?efi de Jude?e din România, a Biroului teritorial RUR Nord-Est ?i a Uniunii Arhitec?ilor din România- filiala Ia?i.

Pentru detalii suplimentare, organizatorii pot fi contacta?i la: Tel./ Fax 0232.240.628 ?i 0232.410.012 sau pe e-mail alina.duca@oamenisicompanii.ro, mobil 0730.223.923. Persoan? de contact: Alina DUCA – Coordonator Eveniment.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_US