Romstal împline?te 20 de ani !

Romstal împline?te 20 de ani ! Partenerul principal al EFdeN, compania care a avut una dintre cele mai mari implic?ri în îndeplinirea misiunii echipei noastre, s?rb?tore?te dou? decenii de prezen?? pe pia?a româneasc?. Noi îi felicit?m pentru toat? activitatea, dar mai ales pentru promovarea ecologiei în domeniul instala?iilor, direc?ie sub care s-au aflat în ultima perioad?. Suntem încânta?i s? fim unul dintre pa?ii importan?i ai Romstal în domeniul dezvolt?rii durabile ?i îi felicit?m ast?zi nu doar pentru aceast? piatr? de hotar, ci ?i pentru una dintre cele mai interesante bro?uri despre instala?iile eco. Nou? ne place foarte mult pentru c? inova?ia pare atât de simpl? când e prezentat? de Romstal! Voi ce crede?i? 🙂 ?

Brosur? Eco - Romstal

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_US