Solar Decathlon Europe – Înaint?m cu încredere ?i d?ruire!

Cele 10 zile ale fazei de asamblare au trecut într-o clipit?! Atmosfera marcat? de entuziasmul decatle?ilor, fairplay-ul echipelor ?i ajutorul permanent al organizatorilo au f?cut aceast? perioad? una memorabil?, în ciuda oboselii ?i a emo?iilor. La sfâr?itul acestei perioade 16 dintre echipele finaliste au terminat prototipurile la timp, în timp ce 4 r?mân pân? duminic? în ?antier. EFdeN se num?r? printre cei care continu? construc?ia casei, dar asta nu înseamn? decât c? acum suntem mai determina?i ?i mai hot?râ?i ca niciodat? s? reu?im, în pofida tuturor greut??ilor!

Cum arat? prototipul EFdeN la finalul acestei prime etape? Cum suntem noi? Vede?i mai jos!

EFdeN Solar Decathlon Europe 2014 EFdeN selfie @ SDE2014

În ce stadiu suntem?

Chiar în acest moment lucr?m cu prioritate la deck ?i la fa?ada ventilat? pentru a putea începe în siguran?? etapa de public tour. Între timp, se lucreaz? la ultimele finisaje de interior ?i la unele retu?uri ale insta?iilor pentru a putea ini?ia monitorizarea prototipului.

Cu cine ne-am întâlnit ast?zi?

Ambasadorul Fran?ei în România, ES Bogdan Mazuru, ne-a vizitat ast?zi pentru a vedea stadiul lucr?rilor, dar ?i pentru a ne transmite personal sprijinul s?u. Cu Eminen?a Sa, Ministrul Educa?iei Na?ionale, Remus Pricopie, Institutul Cultural Român ?i mul?i al?i reprezetan?i ai inova?iei române?ti ne vom reîntâlni pe 9 iulie, când la Solar Decathlon Europe vom s?rb?tori Ziua României.

Tot ast?zi, Sylvia Pinel, Ministrul Locuin?ei ?i  Egalit??ii Teritoriale, a venit într-o vizit? oficial? ?i ne-a f?cut onoarea de a se opri ?i de a discuta cu noi. I-am prezentat conceptul EFdeN, iar ea ne-a urat mult succes în competi?ie ?i bon courage pentru finalizarea construc?iei pân? duminic?.

EFdeN cu ES Bogdan Mazuru EFdeN @ Solar Decathlon Europe 2014  - Minister Sylvia Pinel

De ce este cea mai intens?, dar ?i frumoas? etap? din via?a noastr??

Pentru c? avem cei mai tari colegi! Pentru c? cei de la Plateau Team, Pret-a-Loger, Shunya ?i de la OnTop
?i-au oferit imediat ajutorul când au v?zut c? suntem ceva mai în urm? ?i ne-au încurajat amintindu-ne c? suntem una dintre pu?inele echipe din concurs care nu are speciali?ti pe ?antier, dar ?i una dintre cele mai mari case din competi?ie. Pe aceast? cale le mul?umim ?i tuturor celor care, în miez de noapte, ne-au donat cuie pentru deck: Techstyle House, Casa ?i vecinii no?tri de la Team Lucerne.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_US