Voluntari la ROCAD – Impresii

ROCAD International Convention of Architecture and Design a însemnat 3 zile de discu?ii ?i solu?ii artistice ?i practice pentru spa?iile publice ?i private.

Voluntarii Team Bucharest 2014 au c?p?tat o experien?? valoroas?, participând la conferin?e pe diverse teme, au putut asista la conferin?e sus?inute de arhitec?i de renume ?i au v?zut ?i o mica parte din organizarea necesara unui eveniment de o asemenea anvergura. Pe lâng? toate acestea, au ?i intrat în contact cu expozan?i ?i posibili sponsori.

Moment preferat : conferinta “Sustina” de Arturo Vittori ?i Andreas Vogler de la biroul Architecture and Vision, undea fost prezentat? o altfel de arhitectur? ?i un alt mod de a privi procesul creativ. Crea?ia este profund legat? de nevoi concrete ?i actuale (rezolvarea problemei polu?rii, generarea ?i colectarea de ap? din atmosfer? în zonele afectate de secet?, crearea unei locuin?e ce se adapteaz? la condi?ii de mediu extreme.) Inspira?i de natur? (gândaci,copaci) ?i ?inând cont de cultura local?, se pot g?si ni?te solu?ii extrem de interesante.

 

Ne vedem la urm?toarele evenimente pe care le vom anun?a din timp. Pe curând!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_US