Masa rotundã: “Mediul universitar ?i mediul de afaceri: 150 de ani de istorie

Bucure?ti, 17 martie 2014

Facultatea de Administra?ie ?i Afaceri din cadrul Universit??ii din Bucure?ti, în parteneriat cu CNIPMMR ?i echipa EFdeN, reprezentanta României la competi?ia interna?ionalã Solar Decathlon Europe  2014, a organizat în data de 11 martie 2014 o sesiune de discu?ii cu tema “Mediul universitar ?i mediul de afaceri. 150 de ani de istorie”. Evenimentul a avut loc în Sala Senatului a Facultã?ii de Drept din Bd. Mihail Kog?lniceanu, nr. 36-46, sector 5, Bucure?ti.

Masa rotund? a fost moderat? de domnul Daniel Apostol de la Money Channel.

Aceastã ini?iativã a pornit de la ideea cã în societatea româneascã a zilelor noastre existã o caren?ã între gradul de instruire ?i succesul în carierã, fapt pentru care problema educa?iei pentru pia?a muncii este o chestiune primordial ?i de interes na?ional.


Evenimentul a avut ca subiecte pricipale urm?toarele aspecte: elemente de tradi?ie ?i istorie a rela?iei dintre mediul universitar ?i mediul de afaceri; o analizã a randamentului actual al fabricii educa?ionale române?ti: livreazã produsul necesar economiei noastre sau produce “pe stoc”? pentru a da substan?ã analizei se vor avea în vedere criterii pentru evaluarea “absolventului” acestor ani, cum ar fi: mentalitate, spirit antreprenorial, algoritmi de învã?are.

pic1

De asemenea evenimentul a avut ca scop tragerea unor concluzii asupra a ceea ce se poate face concret, începând cu viitorul apropiat: legisla?ie, demersuri ale mediului de afaceri de a sprijini orientarea procesului educa?ional cãtre un rezultat corespunzãtor, dezvoltarea unui sistem de bariere ?i recompense sociale pentru a reface reflexul condi?ionat de a învã?a, de a munci eficient.

pic2

La eveniment au participat reprezentan?i ai profesorilor ?i studen?ilor din cele mai importante universit??i din Bucure?ti, reprezenta?i ai mediului de afaceri ?i reprezentan?i ai administra?iei publice; împreun? au încercat s? g?seasc? solu?ii inovatoare, viabile ?i de efect pentru îmbun?t??irea problematicilor mai sus men?ionate, dar ?i pentru a revitaliza sistemul educa?ional actual.

Universit??i prezente:

Universitatea din Bucure?ti

Universitatea Tehnicã de Construc?ii Bucure?ti,

Universitatea de Arhitecturã ?i Urbanism “Ion Mincu”,

?coala Na?ionalã de ?tiin?e Politice ?i Administrative Bucure?ti,

Academia de ?tiin?e Economice.

USAMV Bucuresti

 

Reprezentan?i ai mediului de afaceri:

 

Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu ASE, pre?edinte CNIMMPR

Liviu Rogojinaru – vicepre?edinte CNIPMMR

Cornel Vintil? – întreprinz?tor – BPM Wave International

Dan C?lug?reanu – întreprinz?tor – MagazinulTau.ro

Cristian Paul – întreprinz?tor – Romcontrol S.A.

Florin Potra – întreprinz?tor – iRewind

Mihai Penescu – întreprinz?tor – Editura All Educational

Dorin Ioni?? – întreprinz?tor – Lanto Comunication

 

Reprezentan?i ai administra?iei publice:

Tudor Prisecaru – Ministru Secretar de Stat – Ministerul Educa?iei Na?ionale

Florin Jianu Ministru – Delegat – Întreprinderi Mici ?i Mijlocii

 

Reprezentant al studen?ilor:

Mihai Toader-Pasti – Manager de Proiect – EFdeN – Solar Decathlon Europe

 

Despre EFdeN:

EFdeN este finalista României la concursul Solar Decathlon Europe 2014, cea mai prestigioas? competi?ie de arhitectur? solar? ?i tehnologii integrate dedicat? institu?iilor de înv???mânt superior din întreaga lume ?i care anul acesta î?i îndreaptã aten?ia spre mediul urban. Echip? multidisciplinar? format? din peste 50 de studen?i – ingineri, arhitec?i, comunicatori, proiecteaz? ?i construie?te o cas? solar? eficient? energetic, pentru a fi transportat? la Versailles, Paris, unde va concura al?turi de alte 19 echipe din alte 15 ??ri. Concursul are 10 probe, de unde ?i denumirea de ”Decathlon” ?i dureaz? cinci s?pt?mâni.

 

Organizatori:

conf.univ.dr. Ana-Maria Grigore

Facultatea Administra?ie ?i Afaceri, Universitatea Bucure?ti

 

asist.univ.drd. C?t?lin Gr?dinaru

Facultatea Administra?ie ?i Afaceri, Universitatea Bucure?ti

 

stud. Mihai Toader-Pasti

Project Manager EFdeN – Solar Decathlon Europe

mihai.toader@efden.org | +40 76 700 7000Bucure?ti, 17 martie 2014

Facultatea de Administra?ie ?i Afaceri din cadrul Universit??ii din Bucure?ti, în parteneriat cu CNIPMMR ?i echipa EFdeN, reprezentanta României la competi?ia interna?ionalã Solar Decathlon Europe  2014, a organizat în data de 11 martie 2014 o sesiune de discu?ii cu tema “Mediul universitar ?i mediul de afaceri. 150 de ani de istorie”. Evenimentul a avut loc în Sala Senatului a Facultã?ii de Drept din Bd. Mihail Kog?lniceanu, nr. 36-46, sector 5, Bucure?ti.

Masa rotund? a fost moderat? de domnul Daniel Apostol de la Money Channel.

Aceastã ini?iativã a pornit de la ideea cã în societatea româneascã a zilelor noastre existã o caren?ã între gradul de instruire ?i succesul în carierã, fapt pentru care problema educa?iei pentru pia?a muncii este o chestiune primordial ?i de interes na?ional.


Evenimentul a avut ca subiecte pricipale urm?toarele aspecte: elemente de tradi?ie ?i istorie a rela?iei dintre mediul universitar ?i mediul de afaceri; o analizã a randamentului actual al fabricii educa?ionale române?ti: livreazã produsul necesar economiei noastre sau produce “pe stoc”? pentru a da substan?ã analizei se vor avea în vedere criterii pentru evaluarea “absolventului” acestor ani, cum ar fi: mentalitate, spirit antreprenorial, algoritmi de învã?are.

pic1

De asemenea evenimentul a avut ca scop tragerea unor concluzii asupra a ceea ce se poate face concret, începând cu viitorul apropiat: legisla?ie, demersuri ale mediului de afaceri de a sprijini orientarea procesului educa?ional cãtre un rezultat corespunzãtor, dezvoltarea unui sistem de bariere ?i recompense sociale pentru a reface reflexul condi?ionat de a învã?a, de a munci eficient.

pic2

La eveniment au participat reprezentan?i ai profesorilor ?i studen?ilor din cele mai importante universit??i din Bucure?ti, reprezenta?i ai mediului de afaceri ?i reprezentan?i ai administra?iei publice; împreun? au încercat s? g?seasc? solu?ii inovatoare, viabile ?i de efect pentru îmbun?t??irea problematicilor mai sus men?ionate, dar ?i pentru a revitaliza sistemul educa?ional actual.

Universit??i prezente:

Universitatea din Bucure?ti

Universitatea Tehnicã de Construc?ii Bucure?ti,

Universitatea de Arhitecturã ?i Urbanism “Ion Mincu”,

?coala Na?ionalã de ?tiin?e Politice ?i Administrative Bucure?ti,

Academia de ?tiin?e Economice.

USAMV Bucuresti

Reprezentan?i ai mediului de afaceri:

Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu ASE, pre?edinte CNIMMPR

Liviu Rogojinaru – vicepre?edinte CNIPMMR

Cornel Vintil? – întreprinz?tor – BPM Wave International

Dan C?lug?reanu – întreprinz?tor – MagazinulTau.ro

Cristian Paul – întreprinz?tor – Romcontrol S.A.

Florin Potra – întreprinz?tor – iRewind

Mihai Penescu – întreprinz?tor – Editura All Educational

Dorin Ioni?? – întreprinz?tor – Lanto Comunication

Reprezentan?i ai administra?iei publice:

Tudor Prisecaru – Ministru Secretar de Stat – Ministerul Educa?iei Na?ionale

Florin Jianu Ministru – Delegat – Întreprinderi Mici ?i Mijlocii

Reprezentant al studen?ilor:

Mihai Toader-Pasti – Manager de Proiect – EFdeN – Solar Decathlon Europe

Despre EFdeN:

EFdeN este finalista României la concursul Solar Decathlon Europe 2014, cea mai prestigioas? competi?ie de arhitectur? solar? ?i tehnologii integrate dedicat? institu?iilor de înv???mânt superior din întreaga lume ?i care anul acesta î?i îndreaptã aten?ia spre mediul urban. Echip? multidisciplinar? format? din peste 50 de studen?i – ingineri, arhitec?i, comunicatori, proiecteaz? ?i construie?te o cas? solar? eficient? energetic, pentru a fi transportat? la Versailles, Paris, unde va concura al?turi de alte 19 echipe din alte 15 ??ri. Concursul are 10 probe, de unde ?i denumirea de ”Decathlon” ?i dureaz? cinci s?pt?mâni.

Organizatori:

conf.univ.dr. Ana-Maria Grigore

Facultatea Administra?ie ?i Afaceri, Universitatea Bucure?ti

asist.univ.drd. C?t?lin Gr?dinaru

Facultatea Administra?ie ?i Afaceri, Universitatea Bucure?ti

stud. Mihai Toader-Pasti

Project Manager EFdeN – Solar Decathlon Europe

mihai.toader@efden.org | +40 76 700 7000

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ro_RO