EFdeN – România ca echip?

2dec

De Ziua Na?ional?, aten?ia public? zboar? mereu c?tre valorile României, despre care cu to?ii am fost înv??a?i, la ?oal? sau de cei vârstnici, c?tre faptele glorioase ale înainta?ilor care ?i-au croit drum prin veacurile potrivnice. Ne amintim de oamenii mari ai poporului ?i, slav? Domnului, nu sunt pu?ini : domnitori, regi, inventatori ?i chiar sportivi; au fost mereu români, individualit??i sclipitoare, care ?i-au scris numele în istoria lumii. Dac? ne gândim, îns?, la o echip? a României de care s? fim mândri, exemplele vin mai greu.

EFdeN, echipa de studen?i reprezentant? a României la cel mai mare concurs interna?ional de inova?ie în domeniul arhitecturii ?i tehnologiilor integrate, crede cu t?rie c? România se poate dezvolta numai ca efort colectiv. Ca dovad?, 60 de tineri din toat? ?ara, studen?i la universit??i de top ale capitalei, speciali?ti în arhitectur?, inginerie ?i comunicare, au adunat peste 30.000 de ore de lucru voluntar ?i muncesc în continuare pentru a construi o cas? solar? care s? reprezinte România la concursul Solar Decathlon Europe 2014.

De la Petrache Poenaru, Traian Vuia, Henri Coand?, la Justin Capr? ?i al?ii, România s-a remarcat mereu prin inventatori cu min?i geniale ?i viziuni extraordinare, ale c?ror realiz?ri au reprezentat pa?i importan?i înainte pentru inova?ia mondial?, dar care au contribuit pu?in la dezvoltarea real? a României. Noi, Echipa EFdeN, privim cu admira?ie la tradi?ia marilor inventatori  ?i ne propunem s? aducem inova?ia româneasc? într-un nou plan, cel al dezvot?rii tehnologice pe toate palierele societ??ii, începând de la speciali?ti tineri ?i dornici de performan?? ?i încheind cu beneficiarii ultimi ai produselor tehnologiei.

Construim o cas? solar?, eficient? energetic, în conformitate cu cele mai noi standarde de construc?ie interna?ionale, cu care ne propunem s? schimb?m mentalitatea românilor ?i s? le atragem aten?ia la problemele ?i solu?iile de mediu ale secolului al XXI-lea. EFdeN implic? studen?i, institu?ii academice, institu?ii guvernamentale ?i produc?tori de echipamente de construc?ii din România într-un efort comun de a dezvolta o viziune nou? asupra dezvolt?rii urbane ?i – de ce nu?- de a prelua ini?iativa în dezvoltarea tehnologiilor solare, la nivel mondial.

Mul?i români îl parafrazeaz? pe ?tefan cel Mare cu a lui zical? „Moldova nu e a mea, nu e a voastr?….” dar pu?ini îl în?eleg ?i mai pu?ini ac?ioneaz? ca atare. O ?ar? nu poate cre?te decât cu o viziune pe termen lung ?i un efort comun, gândit astfel încât s? implice pe to?i ?i s? serveasc? tuturor. Tr?gând pu?in cu ochiul la un model occidental, ne-am putea gândi la ce îi învâ?a J.F. Kennedy pe americani, s? se întrebe „nu ce face ?ara pentru ei, ci ce pot face ei pentru ?ar?”.

Cu aceste gânduri în minte, de Ziua Na?ional?, am urat tuturor românilor „La mul?i ani”, de sub culorile României  pe care le-am purtat cu mândrie în mul?imea adunat? la Arcul de Triumf ?i pe care le vom purta cu bucurie la concursul de la Versailles în 2014. Pentru aceste c??ti care au atras cu siguran?? aten?ia ?i ne-au f?cut s? ne bucur?m cu adev?rat de ziua de 1 Decembrie le mul?umim sponsorilor no?tri, Sika ?i Habitat for Humanity!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ro_RO