REGULAMENT FACEBOOK

1.Organizator:

Concursurile organizate pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/EFdeN.org/ si sunt concepute și administrate de către Asociația Solar Decatlon București.

Concursurile se vor desfășura conform prezentului regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauza este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

 1. Locul de desfășurare a concursului:

Concursurile sunt organizate și se desfășoară online, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/EFdeN.org/. Pentru a participa la acest concurs este necesară urmarea pașilor descriși în postarea de anunțarea a concursului de pe pagina de Facebook. Premiile se ridică de la standul EFdeN Solar Garden, din incinta festivalului Neversea.  

 1. Perioada de desfășurare a concursurilor:
 1. Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs, în funcție de specificul acestuia, participanții trebuie:

Sa acceseze pagina concursului și sa urmeze instrucțiunile descrise pentru a participa:

“Dă tag unui prieten cu care mergi la Neversea și spune-ne cum plănuiți să vă distrați anul acesta. Like acestei postări și paginii noastre de Facebook și gata! Pentru șanse duble, prietenul tău poate urmă și el pașii de mai sus!”

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violența, limbaj neadecvat sau apartenente politice etc.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatoriilor ce nu respecta cerințele concursului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervențiile și utilizatorii care generează conversații neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afara prevederilor prezentului regulament.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează ca are vârsta minima împlinita de 18 ani și ca poate dovedi ulterior cu acte.

Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament. 

Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 1. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ale acestora.

 1. Premii:

 

Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea concursului. Premiul este o baterie externa.În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai multi terți.

Dacă persoanele declarate câștigătoare nu confirmă primirea informațiilor despre câștig și nu trimit datele de verificare a identității lor, conform indicațiilor organizatorului în momentul afișării câștigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afișării rezultatului concursului, premiile câștigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

 

 1. Protecția datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant își da acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:

Colectarea de către Organizator a informațiilor privind contul personal de Facebook, precum și a datelor oferite cu acest scop. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârsta, ocupația, nr de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament. Aceste date pot fi stocate si folosite în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate.

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanții au dreptul sa refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătura cu participarea la concurs sa fie utilizate în scop de marketing direct sau sa fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul sa se opună colectării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personala.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

 1. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asuma nicio răspundere cu privire la ne funcționarea rețelelor de telefonie fixa și/sau mobila sau a rețelelor de Internet.

Organizatorul nu își asuma nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera ca acesta este licențios sau indecent.

Organizatorul își asuma responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul își rezerva dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o forma pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acesta acțiune.

 1. Regulamentul concursului:

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila și necondiționata a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/forma modificata a Regulamentului intra în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu se vor acorda.

 1. Contact:

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, va rugam sa ne scrieți pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/EFdeN.org/ sau la e-mail office@efden.org.

REGULAMENT INSTAGRAM

1.Organizator:

Concursurile organizate pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/efden_org/ sunt concepute și administrate de către Asociația Solar Decatlon București.

Concursurile se vor desfășura conform prezentului regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauza este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

 1. Locul de desfășurare a concursului:

Concursurile sunt organizate și se desfășoară online, pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/efden_org/. Pentru a participa la acest concurs este necesară urmarea pașilor descriși în postarea de anunțarea a concursului de pe pagina de Instagram. Premiile se ridică de la standul EFdeN Solar Garden, din incinta festivalului Neversea.  

 1. Perioada de desfășurare a concursurilor:

 Concursul se va desfășura începând cu data de 03.07.2019.Se va încheia pe data de 

 04.07.2019 la ora 20:00. Toate intervalele de desfășurare a concursurilor vor fi publicate pe 

 pagina oficială de Instagram. Mecanismul de câștig este prin tragere la sorți, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul random.org dintre toți participanții eligibili înregistrați conform mecanismelor descrise în fiecare concurs. Rezultatele extragerilor vor fi întotdeauna publicate pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/efden_org/.

 1. Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs, în funcție de specificul acestuia, participanții trebuie:

Sa acceseze pagina concursului și sa urmeze instrucțiunile descrise pentru a participa:

“Dă tag unui prieten cu care mergi la Neversea și spune-ne cum plănuiți să vă distrați anul acesta. Like acestei postări și follow noastre de Instagram și gata! Pentru șanse duble, prietenul tău poate urmă și el pașii de mai sus!”

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violența, limbaj neadecvat sau apartenente politice etc.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatoriilor ce nu respecta cerințele concursului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervențiile și utilizatorii care generează conversații neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afara prevederilor prezentului regulament.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează ca are vârsta minima împlinita de 18 ani și ca poate dovedi ulterior cu acte.

Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament. 

Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 1. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ale acestora.

 1. Premii:

 

Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea concursului. Premiul este o baterie externa.În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai multi terți.

Dacă persoanele declarate câștigătoare nu confirmă primirea informațiilor despre câștig și nu trimit datele de verificare a identității lor, conform indicațiilor organizatorului în momentul afișării câștigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afișării rezultatului concursului, premiile câștigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

 1. Protecția datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant își da acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:

Colectarea de către Organizator a informațiilor privind contul personal de Instagram, precum și a datelor oferite cu acest scop. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârsta, ocupația, nr de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament. Aceste date pot fi stocate si folosite în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate.

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanții au dreptul sa refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătura cu participarea la concurs sa fie utilizate în scop de marketing direct sau sa fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul sa se opună colectării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personala.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

 1. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asuma nicio răspundere cu privire la ne funcționarea rețelelor de telefonie fixa și/sau mobila sau a rețelelor de Internet.

Organizatorul nu își asuma nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera ca acesta este licențios sau indecent.

Organizatorul își asuma responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul își rezerva dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o forma pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acesta acțiune.

 1. Regulamentul concursului:

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila și necondiționata a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina de Instagram. Modificările/forma modificata a Regulamentului intra în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu se vor acorda.

 1. Contact:

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, va rugam sa ne scrieți pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/efden_org/ sau la e-mail office@efden.org.

ro_RO