Persoanele fizice pot dona sau redirecționa 3,5% din impozitul pe venit!

sau transfer bancar către “Asociația Solar Decatlon București”:

 1. RO55RNCB0090137869960001 (RON)
 2. RO28RNCB0090137869960002 (EUR)

Poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit.

Companiile pot sponsoriza și deduce din impozitul pe profit/venit!

Pentru anul 2023

Pentru a face redirecționarea pe anul 2023 completează contractul de sponsorizare și virează suma dorită în contul asociației până la 31 decembrie. De asemenea vei completa declarația 107.

 • Informații fiscale

  Pentru companiile plătitoare de impozit pe profit

  Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe profit, în limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la mie) din cifra de afaceri. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Sponsorizările se pot deduce trimestrial (de exemplu, sponsorizările plătite până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie) sau anual (sponsorizările efectuate în cursul unui an fiscal vor fi deduse, în limitele legale, din impozitul de plată la 25 martie al anului următor).

  Pentru PFA

  PFA-urile pot face cheltuieli cu sponsorizarea, deductibile în limita a 5% din venitul net, stabilit ca diferență între venit brut și cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile cu sponsorizarea.

  Pentru companiile plătitoare de impozit pe venit

  Societățile comerciale plătitoare de impozit pe venit care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul Entităților/Unităților de Cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe venituri până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Pentru impozitul pe venit, sponsorizările se pot deduce doar trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie). Pentru aceste companii sponsorizările nu se pot face și anual pentru toate trimestrele anterioare.

  Declarația 107 și instrucțiuni de completare aici.

Pentru anul 2022

În cazul în care sponsorizările făcute în 2022 nu au atins plafonul maxim stabilit de lege, completează contractul cu suma rămasă nealocată și depune la ANAF Declarația 177 până la 25 decembrie. ANAF va vira suma în contul nostru. 

 • Informații fiscale

  Conform Ordinului 1679 / 2022, sponsorizările deductibile din impozitul pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor, pot fi făcute în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv a declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV.

  Astfel, dacă ați făcut sponsorizări deductibile în anul 2022, dar nu ați atins plafonul maxim stabilit de lege (maximum 20% din impozitul pe profit, dar nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri), aveți posibilitatea de a depune, până la 25 decembrie 2023, la ANAF declarația 177, prin care solicitați ca diferența de sponsorizare până la plafonul maxim, rămasă nealocată, să fie redirecționată către proiectele noastre.

  Aceeași declarație poate fi depusă și de companiile care nu au făcut deloc sponsorizări deductibile din impozitul (pe venit sau profit) aferent anului 2022.

  Procedeul este simplu, se semnează un contract de sponsorizare între companie și Asociație, precizându-se suma exactă, așa cum reiese din calculele contabile, se completează declarația 177, pentru aceeași sumă și se depune la ANAF. Din acel moment ANAF, are la dispoziție 45 de zile pentru a procesa și vira suma către noi.

  Declarația 177 și instrucțiuni de completare aici.

Susține inovația românească

4 Motive să te implic

Teoria și practica merg mână în mână

Educăm noua generație printr-o abordare practică. Membrii echipei trec prin toate etapele unui proiect: research, proiectare, execuție și optimizare.

Oportunități pentru tinerii României

Din ce în ce mai mulți tineri pleacă din țară pentru a obține performanțe în alte țări. Noi demonstrăm că lucruri extraordinare se pot întâmpla și aici

Schimbările climatice sunt reale

Temperatura medie globală este în creștere, efect generat de activitățile oamenilor. Este important ca fiecare dintre noi să înțeleagă mecanismele și ce putem să facem pentru a preveni aceste schimbări.

Energia este o îngrijorare pentru toată lumea

Este nevoie să folosim energia într-un mod înțelept, produsă local din resurse sustenabile în cea mai mare măsură. Tehnologia este la dispoziția noastră, avem nevoie să o implementăm.

Back to top of page