Târgul Imobiliar Bra?ov

Joi, pe 6 martie, ?ase EFdeNi?ti, reprezentan?i ai departamentelor de urbanism, structur?, management ?i comunicare, s-au îmbarcat în van-ul  oferit de cei de la AVIS ?i au pornit spre Bra?ov, pentru a reprezenta echipa la Târgul Imobiliar Bra?ov.

De?i cunoa?tem poten?ialul ?i caracterul inovator al proiectul nostru pe pia?a româneasc?, nu ne a?teptam ca bra?ovenii s? ne primeasc? atât de interesa?i de un stil de via?? sustenabil. Nu apucasem înc? s? mont?m standul ?i s? expunem macheta complexului EFdeN construit? cu ajutorul celor de la FABlab, c? oamenii deja ne asaltau cu întreb?ri în leg?tur? cu amplasarea complexului ?i momentul în care s-ar putea muta în casa EFdeN. Materialele de prezentare printate cu ajutorul celor de la plotareonline.ro, ne-au ajutat s? explic?m vizitatorilor ce presupune EFdeN, cum arat? prototipul de cas? solar? care va fi expus în parcarea B?neasa Shopping City ?i, apoi, la Versailles, cine ?i cu ce ne finan?eaz?, dar ?i ce înseamn? stilul de via?? sustenabil în complexul viitorului. bv2

Pe lâng? vizitele la colegii no?tri de târg, discu?iile cu posibili dezvoltatori sau interviurile cu reprezentan?ii presei, am avut ocazia s? particip?m la diferite conferin?e, seminarii sau mese rotunde unde am fost invita?i de organizatorii târgului. Aici am înv??at multe lucruri interesante ce ?in de dezvoltarea personal? ?i profesional? ?i am avut ocazia s? cunoa?tem cei mai importan?i juc?tori din domeniul imobiliar bra?ovean. V? mul?umim tuturor!

bv3

Joi, pe 6 martie, ?ase EFdeNi?ti, reprezentan?i ai departamentelor de urbanism, structur?, management ?i comunicare, s-au îmbarcat în van-ul  oferit de cei de la AVIS ?i au pornit spre Bra?ov, pentru a reprezenta echipa la Târgul Imobiliar Bra?ov.

De?i cunoa?tem poten?ialul ?i caracterul inovator al proiectul nostru pe pia?a româneasc?, nu ne a?teptam ca bra?ovenii s? ne primeasc? atât de interesa?i de un stil de via?? sustenabil. Nu apucasem înc? s? mont?m standul ?i s? expunem macheta complexului EFdeN construit? cu ajutorul celor de la FABlab, c? oamenii deja ne asaltau cu întreb?ri în leg?tur? cu amplasarea complexului ?i momentul în care s-ar putea muta în casa EFdeN. Materialele de prezentare printate cu ajutorul celor de la plotareonline.ro, ne-au ajutat s? explic?m vizitatorilor ce presupune EFdeN, cum arat? prototipul de cas? solar? care va fi expus în parcarea B?neasa Shopping City ?i, apoi, la Versailles, cine ?i cu ce ne finan?eaz?, dar ?i ce înseamn? stilul de via?? sustenabil în complexul viitorului. bv2

Pe lâng? vizitele la colegii no?tri de târg, discu?iile cu posibili dezvoltatori sau interviurile cu reprezentan?ii presei, am avut ocazia s? particip?m la diferite conferin?e, seminarii sau mese rotunde unde am fost invita?i de organizatorii târgului. Aici am înv??at multe lucruri interesante ce ?in de dezvoltarea personal? ?i profesional? ?i am avut ocazia s? cunoa?tem cei mai importan?i juc?tori din domeniul imobiliar bra?ovean. V? mul?umim tuturor!

bv3

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.