Voluntari la ROCAD

S?pt?mâna aceasta este o s?pt?mân? important? pentru membrii echipei Team Bucharest 2014.

O mare parte a echipei noastre ?i-a oferit ajutorul în desf??urarea celei mai importante Conven?ii de Arhitectur? ?i Design a anului, ROCAD, ce se va desf??ura în perioada 15 – 18 Mai la Palatul Parlamentului. Vom fi al?turi de reprezentan?ii celor mai importante companii din industrie, vom discuta cu ei, vom crea leg?turi ?i dorim s? leg?m parteneriate de lung? durat?.

logo_site

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.